Migration – föremålens färdvägar

Röhsska museet
23 oktober 2021 – 28 augusti 2022

Kanna i lergods från ca 480 f.Kr, Grekland. Foto: Carl Ander

Kanna i lergods från ca 480 f.Kr, Grekland. Foto: Carl Ander

Varför dyker snarlika motiv upp i olika kulturer och skilda tidsepoker? Det är en av frågorna som Röhsska museet undersöker i utställningen Migration – föremålens färdvägar. Utställningen ger nya perspektiv på museets historiska samlingar.

Vilka resor har föremålen gjort innan de hamnade i museets samling? På vilket sätt kan man förstå varför snarlika motiv och mönster dyker upp i olika kulturer och skilda tidsepoker? Hur påverkar lokala naturresurser utformningen av och handeln med design? Utställningen Migration – föremålens färdvägar undersöker olika sätt som design migrerar på genom att placera museets samling i en global historiekontext.

– Röhsska museet vill vidga synen på den designade och tillverkade världen. Migration ger oss tillfälle att bygga kunskap om våra samlingar och öka förståelsen för hur design och hantverksmetoder har skapat förutsättningar för föremål att migrera och distribueras över geografier och tid, och för museet att dela och diskutera dessa resultat med vår publik, säger Nina Due, chef för Röhsska museet.

Utställningen är ett samarbete med den internationella designtidskriften MacGuffin och visar över 200 föremål av olika kulturella och geografiska ursprung, tillverkade mellan 600 f.Kr. och i dag.

Bland de utställda föremålen återfinns allt från koptiska gravfynd och skånska flamskvävar till samiska renhornsskedar och svenska tobaksurnor. Några av utställningens höjdpunkter är 1500-talsbildväven ”Astronomie”, en samling antika grekiska vaser, Hannah Ryggens bildväv ”Ugift Moder” (1937) och den nya installationen ”Tänk om björnen är solen och solen är björnen” (2021) av konstnären Olof Marsja.

Migration – föremålens färdvägar återinviger tre gallerier som varit stängda under många år. Till utställningen publiceras en rikt illustrerad katalog på svenska och engelska som innehåller aldrig tidigare publicerat arkivmaterial och bakom kulisserna-foton.