Valloner – arvet till svenska stålindustri

Arbetets museum
17 december 2016 – 14 maj 2017

Foto: Atelier de l’Imagier

Foto: Atelier de l’Imagier

Den 17 december öppnades utställningen Valloner – arvet till svenska stålindustri på Arbetets museum i Norrköping. Genom dokumentära foton från såväl Sverige som Vallonien, filmat material och även några föremål, skildras Vallonernas betydelse för framväxten av den svenska stålindustrin.

Under den industriella revolutionen och fram till 1908 var Vallonien världens näst största ekonomiska region. Kända för sin tekniska kunskap att hantera järnet var vallonska företag väl etablerade runt om i världen. Deras särskilda färdigheter efterfrågades redan under sextonhundratalet och det var då som vallonska smeder också kom till Sverige.

Den höga kvaliteten på den svenska järnmalmen, i kombination med den kompetens de vallonska smederna hade med sig skapade en stor framgång för den svenska metallindustrin. Men den vallonska invandringen tog också med sig nya fenomen såsom semester, sjukfrånvaro för arbetarna, religionsfrihet och utbildning för barnen, något som kan ha påverkat grunden för demokratin i Sverige.

Numera har nästan en miljon svenskar någon form av ursprung till Vallonien. Något som också lyfts fram i Sverige, men som är föga känt i Belgien. Samtidigt är den fortsatta framgången med den vallonska metallindustrin i Belgien mindre känd i Sverige.

Arbetets museum vill ”genom en konstnärlig, lekfull och utbildningsmässig utställning” berätta om vår gemensamma industrihistoria, dess upptäckt och framsteg. Den integreras i samtiden utifrån ett historiskt material av digitaliserade arkiv, porträtt och industriella fotografier från Sverige och Vallonien.

Utställningen belyser vår gemensamma historia och ansluter till våra respektive kulturarv. Den vill ge oss möjlighet att reflektera kring europeisk identitet, invandringens betydelse i ett land och effekterna av långsiktig integration.

Utställningen är producerad av Atelier de l’Imagier i samarbete med Wallonie-Bruxelles International.