Det finns tusentals medeltida böcker i Europa som fram till idag har varit svåra att göra tillförlitliga dateringar på. Majoriteten av böckernas ursprung är fortfarande en gåta, men nu är det möjligt att med DNA-analys kartlägga var och när dessa böcker är skrivna. [SR Vetenskapsradion]

https://sverigesradio.se/artikel/2562073