Forskning om örlogsskepp belönas med Vasapris

Patrik Höglund. Foto: Idun Höglund Lundeberg. Avhandlingen Skeppssamhället.

Patrik Höglund. Foto: Idun Höglund Lundeberg

Vasamuseets vänners pris går i år till Patrik Höglund som är doktor i historia, marinarkeolog och forskningssamordnare på Vrak – Museum of Wrecks. Han får priset för sin avhandling Skeppssamhället. Rang, roller och status på örlogsskepp under 1600-talet. Priset är på 50 000 kronor.

Motiveringen för lyder:

”Patrik Höglund tilldelas priset för sin bok Skeppssamhället. Rang, roller och status på örlogsskepp under 1600-talet. Med hjälp av ett rikt källmaterial visar Höglund vilka människor som befann sig ombord på 1600-talets örlogsskepp och vilka olika uppgifter de hade. Läsaren får möta både befäl och gemena soldater och båtsmän, samt präster, barberare, musiker och många andra. Boken behandlar rangordning och status men ger också värdefulla inblickar i vardagslivet – hur man arbetade, vilade och stred. Boken har ett stort värde inte bara för den som intresserar sig för skeppet Vasa och hennes tid utan för alla som vill veta mer om maritim historia och hur vardagen kunde te sig till sjöss.”

Föreningen Vasamuseets vänner delar årligen ut priset till en person som på vetenskapliga grunder har bidragit till att ge ökad kunskap och förståelse om Vasa och Vasas samtid. Syftet med priset är att hylla framtagandet och tillgängliggörandet av forskning om 1600-talet.

Priskommittén som nominerar och bedömer ett antal kandidater till priset består av Jenny Lind, chef för Vasamuseet; Mattias Lundberg, professor vid Institutionen för musikvetenskap på Uppsala universitet; Johan Rönnby, professor i marinarkeologi på Södertörns högskola; Anna Maria Forssberg, docent i historia och forskare på Vasamuseet; Erland Sellberg, professor emeritus i idéhistoria på Stockholms universitet; Anna Bortolozzi, docent i konstvetenskap vid Stockholms universitet; Veronica Hejdelind, konstvetare och tidigare intendent på Nationalmuseum och publikchef på ArkDes. Styrelsen i vänföreningen har utsett vinnaren.

Patrik Höglund mottar priset på Vasamuseet den 13 oktober.

Tidigare pristagare:

2021: Lars Ericson Wolke
2020: Emma Hocker
2019: Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström
2018: Niklas Eriksson
2017: Mirkka Lappalainen
2016: Merit Laine
2015: Anders Wahlgren
2014: Martin Kjellgren
2013: Kari Tarkiainen och Ülle Tarkiainen
2012: Kristiina Savin
2011: Stefano Fogelberg Rota
2010: Moa Matthis
2009: Mats Hallenberg
2008: Mirkka Lappalainen
2007: Annika Sandén
2006: Inken Schmidt-Voges
2005: Anna Maria Forssberg
2004: Martin Bagge
2003: Torbjörn Eng
2002: Carl-Olof Cederlund
2001: Malin Lennartsson
2000: Sören Klingnéus
1999: Göran Stenberg
1998: Marie Louise Rodén
1997: Ebba During
1996: Stephen Johnston
1995: Jan Lindegren
1994: Leon Jespersen
1993: Jan Glete
1992: Nils Erik Villstrand

(2022-10-07)