Myntstöld kan ge staten skadestånd

Foto: Kungl. Myntkabinettet

Foto: Kungl. Myntkabinettet

Högsta domstolen anser att den man som åtalats för att ha stulit och sålt mynt värda miljoner från Kungliga Myntkabinettet kan bli skadeståndsskyldig. Hovrätten har tidigare friat mannen med hänvisning till preskriptionstiden.

Läs artikeln på SVT Nyheter

(2023-03-23)