Moa Martinson – åter till industristaden

Norrköpings stadsmuseum
23 mars 2024 – 8 mars 2025

Utställningen handlar om en av Sveriges mest framstående och folkkära arbetarförfattare, Moa Martinson. Hon föddes 1890 och växte upp under fattiga förhållanden i statar- och industriarbetarmiljöer i och omkring Norrköping. Den fattiga uppväxten och arbetarbakgrunden kom att bli utgångspunkten i hennes författarskap. Om detta har hon sagt: ”Jag har i de flesta av mina böcker, i biografi som romaner, haft Norrköping som utsiktspunkt.”

Hennes böcker är en skildring av ett Fattigsverige i språnget mellan bondesamhälle och industrisamhälle. I centrum för hennes berättande står arbetarklassens utsatta tillvaro och kvinnans situation i början av 1900-talet. Moa återvände många gånger till sin barndomsstad Norrköping. År 1956 skrev hon: ”Alltid när vi kommer så långt att jag ser rökarna från stans fabriker så blir jag gripen av något som kanske har med människans okuvlighet att göra”.

Utställningen Moa Martinson – åter till industristaden baseras framförallt på de tre självbiografiska böckerna om flickan Mia som handlar om Moa Martinsons uppväxt i Norrköping 1890–1906, Mor gifter sig, Kyrkbröllop och Kungens rosor. I utställningen står Martinsons egna texter i centrum, jämsides och jämbördigt med andra viktiga föremål, hennes första skrivmaskin, den kända pälsen och hennes mors vigselringsask.

Genom olika teman, som till exempel moderskap, fattigdom och svält, arbetare förhäv dig inte, eller det faktum att Moa som barn bott på mer än 90 platser under sin uppväxt i Norrköping, får besökarna en unik chans att möta kvinnans och arbetarens stad.

Utställningen är ett samarbete mellan Norrköpings stadsmuseum, Norrköpings kommun, Sällskapet Moas vänner, Norrköpings stadsbibliotek och ABF. Under hela utställningstiden kommer olika program att erbjudas både i stadsmuseets egen regi och tillsammans med samarbetspartners.