Byggstart för skeppet Vasas nya stöttning

Vasaskeppet. Foto: Lovisa Brämming/ Vasamuseet

Foto: Lovisa Brämming/ Vasamuseet

I dag startade bygget av skeppet Vasas nya stödkonstruktion. Dagens 17 utvändiga stöttor kommer att ersättas av 27 specialkonstruerade vaggor med en led under kölen, byggda i stål.

Efter mer än tio år av forskning, utvecklingsarbete, projektering, konstruktion och avancerade tester är det nu äntligen dags att börja bygga Vasas nya stödvagga. Den nya stöttningen ska stötta skeppet så att rörelser i skrovet bromsas, minimera risken för sprickbildningar och kollaps samt säkra att det behåller sin befintliga form. Allt för att Vasa fortsatt ska kunna bevaras, långt in i framtiden.

– Stöttningen som börjar byggas i dag består av flera olika sorters stöd med stöttor som placeras där det är bäst för skeppet. Stödvaggan utgår helt och hållet från hur skeppet i sig är konstruerat, berättar Magnus Olofsson, projektchef för ”Stötta Vasa”.

– Det hela är lite som en byggsats. Själva arbetet kommer att gå till så att vi river den befintliga stöttningen och monterar den nya, bit för bit enligt ett ganska komplicerat system – allt för att undvika rörelser i skrovet. På vissa ställen ska de nya stöttorna placeras på exakt samma ställe som de gamla och på andra ställen inte. Det handlar om millimeterpassning för att det ska fungera, fortsätter Olofsson.

Skeppet Vasa är mycket skört. Kemisk nedbrytning av träet har gjort att skrovet, byggt i ek på 1620-talet, har tappat mycket av sin styrka. Det finns deformationer i skrovet, samtidigt som skeppet som helhet rör sig alltför mycket. Det är små rörelser men på lång sikt kan de få stora konsekvenser. Rörelserna i skrovet mäts kontinuerligt och arbetet med stöttningen anpassas efter hur skeppet mår.

– Vasa har ju en tendens att vilja kantra och sjunka Så som hon står i museet i dag lutar hon svagt åt babord. Den nya stöttningen kommer att förhindra fortsatt lutning. Så småningom ska vi också räta upp henne en aning, så att hon står stadigare inne i museet, säger Magnus Olofsson.

Därför byggs den nya stöttningen så att det blir möjligt att räta upp skeppet och den ska också kunna justeras efter hand om det behövs.

Vasa har i dag svårt att bära sin egen vikt. Därför kommer så småningom även ett inre stöd, som ett skelett av stål, monteras i skeppet. Det är mycket som måste gå i lås. Dels själva arbetet med bytet av stöttningen, dels frågor om logistik och transport.

Den nya stöttningen är Vasamuseets största utmaning sedan bärgningen och konserveringen av skeppet. Projektet ”Stötta Vasa” beräknas vara klart år 2028 – lagom till skeppets 400-årsdag. Museet kommer vara öppet som vanligt under hela byggtiden.

(2024-04-08)

Se även Skeppet Vasa behöver stöd (2023-12-10)