Mobergs utvandrarbygd och Amerikas Småland

Mobergs utvandrarbygd och Amerikas Småland - omslag

En bok om Vilhelm Moberg och hans relation till den hembygd han delade med sina utvandrare på bägge sidor Atlanten: Smålands utvandrarbygd och Kristina och Karl-Oskars invandrarbygd kring sjön Ki-Chi-Saga, chippewaindianernas land som blev ”Minnesotas Småland”.

Några av de 36 kapitlen i boken:
Var låg Korpamoen?
Duvemåla
Romanen som förändrade sin författares liv
Utvandringens upprinnelse
Chicagobygden blir Karl Oskar-land
Turisttrafiken i Mobergs spår

Boken är illustrerad med nytagna foton av Sune Ekstrand och bildmaterial från Mobergsamlingen på Utvandrarnas hus.

Ulf Beijbom är historiker och fil.dr vid Uppsala universitet. Han är en av våra främsta kännare av svensk utvandrarhistoria och svenskar i Amerika. Som chef för Svenska Emigrantinstitutet 1966-2002 och med flera år i USA har han under ett helt arbetsliv stått i centrum för emigrantforskningen och Amerikakontakterna i dessa frågor. Han har utgivit ett 25-tal böcker och en mängd tidnings- och tidskriftsartiklar. Han har varit Vilhelm Moberg-Sällskapets sekreterare sedna starten 1989.

Ulf Beijbom:
Mobergs utvandrarbygd och Amerikas Småland
Carlsson Bokförlag
Utkom 2015