Motståndsmannen Thor Bachs gömda historia

Den gömda historien

Boken Den gömda historien bygger på den norska motståndsmannen Thor Bachs efterlämnade dokument. Här finns skildringar av det tyska angreppet på Norge den 9 april 1940 och det underjordiska arbetet i Trondheims motståndsrörelse. I dagböcker och brev beskrivs också hans uppgörelse med sin nazistiska familj och den strapatsrika flykten undan Gestapo.

Från tiden i Sverige finns, bland mycket annat, unika tidsdokument om den hemliga armé som i all tysthet byggdes upp i de norska flyktinglägren och om det riskfyllda kurirflyget mellan Bromma och Leuchars i Skottland.

Boken får en närvarokänsla genom Thor Bachs egna fotografier. Kameran fanns nästan alltid med och dokumenterade händelserna. Dessa fotografier är aldrig tidigare publicerade.

Lars-Göran Dybeck är journalist och författare. Han har tidigare skrivit böcker om teknik- och nöjeshistoria.

Lars-Göran Dybeck:
Den gömda historien. En berättelse om faror, flykt, svek och längtan i krigets skugga
Type & Tell
Utkom 2016