Det medeltida Tjust

Det medeltida Sverige är en kartläggning av den medeltida bebyggelsen i landet och påbörjades redan på 1960-talet. Den senaste boken handlar om det småländska häradet Tjust och Västerviks stad .

Boken ger svar på vilka byar och gårdar som fanns i Tjust under medeltiden, hur fördelningen på olika ägargrupper såg ut, hur stora byarna var och hur stor den odlade jordens areal var. I boken finns även presentation av källmaterial, kyrkobeskrivning, kartor, tabeller och register, översiktskartor som redovisar den administrativa och judiciella indelningen liksom den kyrkliga indelningen.

Hittills har 14 delar publicerats i Det medeltida Sverige: åtta för Uppland, tre för Småland och ett vardera för Öland, Gästrikland och Södermanland. Här finns exempelvis uppgifter om fastigheternas ägare, ägarbyten och köpeskillingar, liksom översikter över fornlämningar och kyrkliga förhållanden i regionen under medeltiden.

Utgivningen av nya volymer är numera decentraliserade från Riksantikvarieämbetet till berörda länsstyrelser och museer. Volymen om Tjust har producerats av länsstyrelsen i Kalmar län.

Roger Axelsson:
Det medeltida Sverige. Band 4 Småland. 5 Tjust
Länsstyrelsen Kalmar län
Utkom 2008