Museerna samlas kring samlingarna

Den 19 mars invigs Riksförbundet Sveriges Museers Vårmöte 2007, som i år handlar om museernas samlingar. Vilka samlingar skall museerna ha? Hur kan det som finns utvecklas? Går det att nå nya besökargrupper via webben?

Ett antal seminarier och workshops lyfter fram dessa frågor och mycket annat på museernas vårmöte den 19–21 mars i Stockholm. Vårmötet inleds av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och Christina von Arbin, ordförande i Riksförbundet Sveriges Museer och av regeringen nyutnämnd koordinator för museisektorn.

Det så kallade Accessprojektet är inne på sitt andra år och många museer har därmed fått ökade möjligheter att hantera efter-släpningar i registrering, dokumentation och vårdplanering av sina samlingar. Därför är det också naturligt att samlingarna står i fokus när Sveriges museifolk möts under tre konferensdagar den 19–21 mars. Seminarier, rapporter, workshops och visningar avlöser varandra. Svenska och internationella gäster från stora och små museer och institutioner möts för att utbyta idéer och erfarenheter.

Efter kulturministerns inledning diskuteras samlingarna som museets hjärta och hur man på nya sätt kan nå publiken med ett antal nationella och internationella talare som inspiratörer. Sessionerna tar upp svenska förhållanden liksom erfarenheter från arbete med bland annat tillgänglighet, gallring, on-line access med mera inom Victoria & Albert Museum, Tate Gallery, och 24 Hour Museum i England och Metropolitan Museum of Art i USA.

De följande dagarna diskuteras bland annat det försummade käll-materialet, nya sätt att nå besökarna, nya sätt att visa samlingarna på webben, konsten att erövra kontrollen över samlingarna, genus i samlingarna, det långsiktiga förvarandet, kulturarvssamarbete på regional nivå, sökning i museernas databaser, den norska museireformen och norskt utvecklingsarbete, konstpedagogik för barn samt accessprojekt i praktiken.

(2007-03-19)