Några av Riksantikvarieämbetets arkeologer kommer i år att blogga om sina undersökningar direkt från fältet. Än så länge gäller det en utgrävning vid Verkstadsvägen intill Strömmen i Motala och en utgrävning i Valla vid universitetet i Linköping.

I Valla undersöker arkeologerna en hel gård från äldre järnålder med byggnader, åkermark och ett hantverksområde. Vid Verkstadsvägen i Motala undersöks en boplats från äldre stenålder och där finns också spår av något som de tror kan vara en stormannagård från yngre järnålder.

Riksantikvarieämbetet UV:s arkeologer har länge, från de projekt där det varit möjligt, berättat om fältarbetet i loggböcker under projekten på UV:s  webbplats. Det som är nytt nu är att de själva snabbt kan bjuda på de allra färskaste resultaten direkt från fält. En del projekt levererar fortfarande nyheter om fältarbetet i loggböcker under projektsidorna. Det gäller till exempel de arkeologiska undersökningarna i Lindängelund i Malmö.