Museernas säkerhetsarbete inte tillräckligt bra

De statliga centralmuseerna har inte alltid kontroll på vilka föremål de har i sina samlingar, var dessa föremål finns eller i vilket skick de är. Museerna vidtar vidare inte tillräckliga åtgärder för att förhindra stöld och skadegörelse, och har svårt att leva upp till önskad nivå när det gäller skyddet mot långsiktig förstörelse, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning.

– Museerna har inte tillräckliga kunskaper om vilka föremål de förvaltar, var de finns och i vilket skick de är. Vid ett av museerna är till exempel bara en fjärdedel av föremålen registrerade och museet känner endast till placeringen för sjuttio procent av föremålen, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Läs artikeln på Riksrevisionens hemsida

(2019-01-06)