Förra året besökte 21 800 personer besökte Gamla Uppsala museum. Det är en ökning med 42 procen5t och nytt besöksrekord. [UNT]

https://unt.se/kultur/kultur-och-noje/artikel/rekordsiffror-for-gamla-uppsala-museum/r05ppppj