Förra året gjordes fler än 7 miljoner besök på något av landets centralmuseer, en ökning med sex procent sedan 2010. Det är fjärde året i rad som besöken ökar på centralmuseerna. Det visar en ny sammanställning från Riksförbundet Sveriges museer.

– Sveriges museer har cirka 18 miljoner besök varje år. Knappt hälften av alla museibesök görs på ett centralmuseum och resten är spritt över landets övriga museer, säger Helena Westin, styrelsemedlem i Riksförbundet Sveriges museer.

För fjärde året i rad ökade besöken på landets centralmuseer. Antalet besök ökade med sex procent, från knappt 7 miljoner 2010 till 7,4 miljoner under 2011. Flest besökare hade Skansen, Vasamuseet och Moderna museet i Stockholm. Den största procentuella ökningen stod Etnografiska museet för. Besöken på de regionala museerna har också ökat under 2011.

– Under 2012 kommer vi i Riksförbundet att fokusera på museernas roll och uppdrag när det gäller att värna om demokratiska värden och kulturell tolerans. Vi vill helt enkelt stärka museernas roll som samhällsaktör, säger Helena Westin.

Museerna är indelade i centralmuseer, övriga statliga museer, regionala museer, kommunala museer och övriga museer. Utöver det finns konsthallar och gallerier. Centralmuseer finansieras i huvudsak med statliga medel och regionala museer finansieras med både regionala och statliga medel.

Riksförbundet Sveriges museer arbetar som en främjande och samlande aktör i museisektorn och hanterar professionsrelaterade frågor så som utbildning, kompetensutveckling och internationellt samarbete inom museisektorn. Riksförbundet har totalt 180 medlemmar.

De mest besökta centralmuseerna 2011:

1. Skansen 1 418 445 besökare
2. Vasamuseet 1 228 114
3. Moderna museet 553 608
4. Naturhistoriska riksmuseet 531 837
5. Nationalmuseum 401 864
6. Tekniska museet 379 543
7. Östasiatiska museet 266 062
8. Nordiska museet 262 041
9. Livrustkammaren 251 677
10. Medelhavsmuseet 237 112