Skokloster, Hallwylska och Livrustkammaren skall i fortsättningen skötas av ambulerande intendenter. Kritiker menar att besparingarna leder till att de anrika kulturinstitutionerna avlövas vetenskaplig kompetens. [SvD]

https://www.svd.se/intendenterna-ska-ambulera