Museibesöken inte tillbaka på normala nivåer

Efter den stora nedgången i antalet museibesök under 2020 återhämtade sig de centrala museerna något under 2021. Besöken gick upp något under den senare delen av året, men är inte tillbaka på nivåerna från före pandemin. Det visar siffror som redovisas i ny statistik från Myndigheten för kulturanalys.

I statistiken ”Besöksutveckling för de centrala museerna 2021” som publicerades i dag presenteras nya besökssiffror för de centrala museerna, Forum för levande historia och de besöksmål som Riksantikvarieämbetet svarar för. Totalt är det 32 av Sveriges största museer.

Under 2021 fortsatte museernas verksamhet att präglas starkt av coronapandemin. Nästan alla museer var stängda under någon del av året. Men den genomsnittliga utvecklingen var ändå positiv.

– Genomsnittsförändringen för besök till museernas verksamhet är 28 procent jämfört med förra året. Samtidigt är också variationen större. Vissa museer har legat kvar på 2020 års nivå och något har rentav sjunkit ännu mer, säger Erik Vestin, statistiker vid Myndigheten för kulturanalys.

Det är dock fortfarande en bit kvar till de förhållanden som rådde före pandemin.

– Även i slutet av året, när samhällsförhållandena hade börjat återgå till det normala, var museibesöken fortfarande inte riktigt tillbaka på nivåerna från före pandemin. Det återstår att se om de kommer tillbaka dit under 2022, säger Erik Vestin.

Statistiken ”Besöksutveckling för de centrala museerna 2021” kan laddas ned från Myndigheten för kulturanalys.

(2022-05-03)

Se även Museibesöken föll med 71 procent (2021-05-07)