7,4 miljoner besökte statliga museer under förra året. Antalet besök vid de 19 museer som hade fri entré ökade med 3 procent jämfört med 2010. Skansen hade flest besökare, cirkaa 1,4 miljoner. Störst procentuell ökning jämfört med 2010, 52 procent, noteras vid Etnografiska museet.

År 2005 infördes fri entré vid 19 statliga museer. Då ökade antalet besökare med tre miljoner, motsvarande över 150 procent jämfört med året innan. Den höga tillströmningen av publik höll i sig även året efter som var andra och sista året för fri entré-reformen. När entréavgifterna återinfördes 2007 minskade antal museibesök med 40 procent, motsvarande 1,9 miljoner besökare. Därefter har dock antalet besök ökat vid de statliga museerna. 

– Effekten med att locka nya grupper till museerna och att nå en ny publik håller tydligen i sig, säger Erik Åström på Kulturrådet. Fri entré-reformen ledde till att många som aldrig tidigare sökte sig till museerna upptäckte värdet av dem.

Under 2011 har publikundersökningar genomförts vid 22 av 25 statliga museer. Undersökningarna visar bland annat att 40 år är den genomsnittliga åldern för museibesökaren. Besökaren på Prins Eugens Waldemarsudde har högst medelålder: 50 år. Yngre besökare lockas främst till Armémuseum (37 år), Musik- och teatermuseet (37 år) och Världskulturmuseet (35 år).

Majoriteten av besökarna är kvinnor, 57 procent. Nationalmuseum har haft mest jämn könsfördelning bland sina besökare under förra året.