Författaren och tidigare förläggaren Per Gedin tilldelas årets Övralidpris på 250 000 kronor. Han får priset för att han ”i tre mäktiga biografier kastat nytt ljus över ett storhetsskede i svensk kultur”. Gedin har bland annat skrivit biografier om Verner von Heidenstam, Karl Otto Bonnier och Carl Larsson. [SvD]

https://www.svd.se/ovralidpriset-till-per-gedin