Sverige har en ny riksantikvarie

Joakim Malmström. Foto: Niklas Ehlén

Foto: Niklas Ehlén

I dag påbörjade Joakim Malmström uppdraget som Sveriges riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet. Han är filosofie doktor i historia och kommer närmast från Naturhistoriska riksmuseet där han varit myndighetschef sedan år 2017.

Joakim Malmström är 43 år och har god erfarenhet av att arbeta med musei-, kulturarvs-, och forskningsfrågor i ledande positioner inom statsförvaltningen. Han har innehaft ett antal förtroendeuppdrag inom universitets- och högskolevärlden, liksom inom kulturarvssektorn, bland annat som ordförande för Centralmuseernas samarbetsråd, skriver Riksantikvarieämbetet i ett pressmeddelande.

År 2017 blev han landets yngsta myndighetschef då han av regeringen utnämndes till överintendent vid och chef för Naturhistoriska riksmuseet, ett uppdrag som han nu går vidare från till tjänsten som riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetets 250 medarbetare.

– Det har varit jättespännande att leda en kulturarvsinstitution, ett museum. Men möjligheten att få jobba med hela kulturarvssektorn med alla dess aktörer, och försöka åstadkomma samordning som jag ser som så viktigt, det känns som en utmaning jag inte kunde missa, säger Joakim Malmström.

Joakim Malmström är den 32:a riksantikvarien sedan ämbetet inrättades av Gustav II Adolf år 1630. Malmström efterträder Lars Amréus som innehaft tjänsten sedan 2012.

(2021-04-15)