Lars Johan Hierta och hans tid

Lars Johan Hierta var en ovanligt verksam person under ett halvt sekel av 1800-talet. De flesta känner honom som orädd publicist och ägare av Aftonbladet. Tidningen utmanade regelbundet den offentliga makten, men utkom ständigt under delvis nytt namn.

Ändå tillhörde Hierta själv i högsta grad maktsfären: han satt i mer än fyrtio år i riksdagen; han startade en rad företag inom olika branscher; han blev bokförläggare; han umgicks med författare som Carl Jonas Love Almqvist som han i det längsta höll under armarna; Jenny Lind och många andra umgicks i hans hem. Hierta stred för såväl kvinnans som barnens rättigheter. Han pläderade för agans avskaffande, för frihandel och för humanare fångvård.

I riksdagen satt Hierta först i adelns gynnade stånd, men sedan för borgarståndet. I flera decennier arbetade han outtröttligt för en folkvald riksdag, var en mycket flitig motionsskrivare och debattör, retade gallfeber på de konservativt förstockade men hade vänner och uppbackare på andra håll i riksdagen.

Gösta Arvidsson är författare och har bland annat en rad kulturhistoriska böcker och konst- och konsthantverksböcker bakom sig, senast tre volymer om klassiska Stockholmskrogar: Vi ses på Baren, Vi ses på Stopet och Vi ses på Freden.

Gösta Arvidsson:
Lars Johan Hierta och hans tid. Då demokratins dörrar öppnades
Carlsson Bokförlag
Utkom 2021