Trädgårdsarkeologi vid Nydala klosterruin

Under juni genomförs trädgårdsarkeologiska utgrävningar i Nydala klosterruin cirka två mil nordost om Värnamo. Målet är att hitta spår efter trädgårdsodling från tiden då Nydala kloster var i bruk.

Arbetet är den första arkeologiska etappen inom projekt Nydala klosterträdgård och är den första i sitt slag i Sverige genom att konsekvent koncentrera sig på att aktivt söka spår av medeltida trädgårdsodling inom klosterområde. Grävningarna inleddes den 3 maj med ett fackseminarium med deltagare från hela landet med föredrag av bland andra Kjell Lundquist, Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp, Clas Tollin, Sveriges Lantbruksuniversitet Ultuna och Ann-Marie Hansson, Arkeologiska forskningslaboratoriet Stockholm.

Nydala kloster grundades 1143 och är tillsammans med Alvastra vårt lands tidigaste munkkloster. Kunskapen om vår medeltida trädgårdskultur samt klosterordnarnas inflytande på vår trädgårdshistoria är idag relativt liten. Detta beror bland annat på att det i Sverige hittills aldrig har gjorts en trädgårdsarkeologisk utgrävning med avseende på medeltida trädgårdar. Ett av målen med Projekt Nydala är att det så småningom ska byggas upp en mindre medeltida trädgård inom klosterområdet.

Grävningen arrangeras och genomförs av Jönköpings läns museum. Förutom länsmuseets arkeologer så deltar även privatpersoner från Nydala i grävningarna.

(2004-06-02)