”Håll din j-la tvättid – annars blir det konsekvenser!”

Som ett inslag i utställningen Tvättstugan, som öppnar hösten 2009, vill Nordiska museet museet belysa den lappburna vardagskommunikationen i landets alla flerbostadshus. Lapparna skrivs ofta i ilska och desperation över grannarnas beteenden i tvättstugan. Allmänheten uppmanas att ta med eller skicka in lapparna till museet. Där bevaras budskapen för all framtid – och några lappar kommer även visas i höstens utställning.

Utställningen kommer att belysa tvättstugan ur ett socialt perspektiv där konflikterna får en central roll. Andra frågeställningar är huruvida klimatkrisen kommer kräva en renässans för kollektiva tvättlösningar och hur synen på smuts har förändrats över tiden i Sverige.