1900-talet, folkhemmets, stadsplaneringens, skolreformernas, konsumismens, den sexuella frigörelsens, tekniktrons och miljötänkandets mångskiftande århundrade, är ämnet för den avslutande delen av Signums svenska kulturhistoria.

Media och då inte minst etermedia får stor plats i flera bidrag, men liksom i tidigare delar är ämnesbredden stor. Vi får som läsare bekanta oss med bland annat vår tids tro- och vetandedebatter, turismens och resandets utveckling, idrott, mångkultur, sjukvård, synen på sex, film, populärmusik och ungdomskultur, körsång, bilism och språkets intimisering.

En rad ämnesexperter, däribland Viveka Adelswärd, Orvar Löfgren och Svante Nordin, ger perspektiv på en motsägelsefull epok som nätt och jämnt hunnit bli historia.

Tidigare delar i Signums svenska kulturhistoria är Medeltiden, Renässansen, Stormaktstiden, Frihetstiden, Gustavianska tiden, Karl Johantiden och Det moderna genombrottet.

Jakob Christensson (red):
Signums svenska kulturhistoria. Del 8. 1900-talet
Atlantis
Utkom 2009