I Själens medium behandlar litteraturhistorikern, redaktören och DN-kritikern Thomas Götselius det svindlande ögonblick när den tryckta boken var ny. Utgångspunkten är det faktum att vi idag lever i en teknologisk brytningstid: i ljuset av den digitala revolutionen framträder litteraturen som ett teknologiskt objekt, oskiljaktig från sitt medium.

Detta perspektivskifte innebär också att det är möjligt att skriva litteraturhistoria på nytt. Med fokus riktat mindre mot verk och författare, och mer mot de läs- och skrivpraktiker som utgör litteraturens villkor, antar Götselius dessa humanvetenskapernas nya utmaningar.

Tonvikten i undersökningen ligger på hur uppkomsten av nya subjektivitetsformer samverkar med alfabetiseringen och andra former av själslig daning. På vägen möter vi Erasmus av Rotterdam och Martin Luther, pedagoger och pirattryckare, Rabelais och Montaigne. Och med hjälp av samtida teoretiker som Michel Foucault och Friedrich Kittler får Götselius tiden omkring 1500 – med såväl dess människor som dess litteratur – att framträda i ny dager, på ett sätt som även kastar nytt ljus över vår egen tid: vilka vi är i förhållande till hur vi skriver och vad vi läser.

”Jag har velat spåra hur det fenomen vi kallar litteratur uppkommer ur en medial förändring av samma omvälvande slag som den förändring vi lever mitt i. Men litteraturen är ett komplext fenomen, på en gång uråldrigt och nytt, och att söka efter dess ursprung är som att leta efter skatten vid regnbågens slut. Vad som framträder på följande sidor är därför inte historien om litteraturens födelse, utan en litteraturhistorisk studie där litteraturen ännu är frånvarande”, skriver Thomas Götselius i inledningen.

Thomas Götselius:
Själens medium. Skrift och subjekt i Nordeuropa omkring 1500
Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet
Disputation: 19 november 2010
Opponent: professor Terence Cave, St Johns College, Oxford University