När Ludvig Josephson tog Europa till Sverige

Släkten Josephson är en svensk-judisk kultursläkt, varav konstnären Ernst Josephson (1851–1906) och skådespelaren Erland Josephson (1923–2012) är ett par av dess mest kända medlemmar.

En som däremot förblivit okänd i offentligheten är Ludvig Josephson (1832–1899) som var Sveriges första moderna mot teaterregissör under senare delen av 1800-talet. Han drogs till Europa och där han kunde finna frihet i den urbana och queera kultur som kontinenten erbjöd. Hans stora dröm var att föra Sverige närmare Europa och världen, och att förvandla den provinsiella svenska scenkonsten till något mer storslaget och konstnärligt.

Läsaren får följa med till 1800-talets Paris och Berlin och åter till Stockholm och dess teatrar. Mästerregissören är också en berättelse om judarnas emancipation, om romantiska hjältar och teaterdivor, parisisk och berlinsk queerkultur, konst och utanförskap.

Tiina Rosenberg är professor i teatervetenskap och författare till bland annat Queerfeministisk agenda och Bögarnas Zarah – diva, ikon, kult.

Tiina Rosenberg:
Mästerregissören. När Ludvig Josephson tog Europa till Sverige
Atlantis
Utkom 2017