Fängelset Hotell Hamilton i Gävle

Gamla Gävleanstalten, eller ”Hotell Hamilton” som den kallades i folkmun, byggdes år 1847 som ett av landets första cellfängelser. Den kom att användas i 139 år, fram till sommaren 1986 då den
ersattes av en nybyggd lokalanstalt i utkanten av Gävle.

I denna bok ligger fokus på perioden 1960–1986, en dynamisk och händelserik period då Hotell Hamilton gjorde sig känd för att vara både ”Sveriges vänligaste fängelse” och ”kriminalvårdens lekstuga”. Verksamheten låg på många sätt i framkant i förhållande till de nya ideal som efterfrågades inom 1960-och 70-talens kriminalvårdsdebatt, men samtidigt speglades tidens utmaningar där.

Skildringen berör vardagen i anstalten samt vilka strategier som prövades för att motverka anstaltsvistelsens skadeverkningar och främja de intagnas återanpassning i samhället. Boken utgår från intervjuer med tidigare intagna, tidigare anställda, chefspersoner samt utomstående som har varit aktiva i verksamheten. Intervjuerna genomfördes i huvudsak under år 2016, trettio år efter att Hotell Hamilton togs ur bruk.

I dag bedriver Sveriges Fängelsemuseum sin verksamhet i Hotell Hamilton. Boken är den avslutande delen av ett projekt kallat ”Fängelset i staden” som drevs på museet 2015– 2017 och som syftade till att öka kunskapen om Hotell Hamilton i modern tid. Tanken var ett projekt i tre delar: en minnesinsamling, en utställning samt en sammanfattande skriftlig dokumentation.

Ingrid Miljand är föremålsantikvarie på Sveriges Fängelsemuseum.

Ingrid Miljand:
Hotell Hamilton. F.d. kriminalvårdsanstalten Gävle 1960–1986
Sveriges Fängelsemuseum
Utkom 2017