Almqvist – diktaren och hans tid

Carl Jonas Love Almqvist föddes i slutet av 1700-talet under det gustavianska enväldets dagar och dog 1866, samma år som ståndsriksdagen avskaffades. Hans dramatiska liv sammanföll med en period av genomgripande omvälvningar, när det gamla bondesamhället började vika för industrialism, kapitalism och demokrati.

Förändringarna orsakade starka slitningar i det svenska samhället. Almqvist stod mitt i striden. Som författare och journalist, men också som präst och lärare, hörde han till dem som ville förändra och förnya samhället och människan.

Almqvist är mest känd som författare till verk som Det går an och Drottningens juvelsmycke. Kanske minns några också historien om åtalet för mordförsök och landsflykten till USA. Almqvist – diktaren och hans tid vill ge en helhetsbild av en av våra mest sammansatta kulturpersonligheter, av samspelet mellan Almqvist och den tid han verkade i.

Magnus Jacobson är journalist och fil.mag. i litteraturvetenskap.

Magnus Jacobson:
Almqvist – diktaren och hans tid
Historiska Media
308 sidor, inbunden
Utkom i oktober 2002