När skeppen kom lastade med smuggelsprit

Spritsmugglarna kom att betraktas som folkets hjältar, och fortfarande omges de av en romantisk aura. En ny kartläggning av 1920-talets organiserade brottslighet på Östersjön visar dock att smugglingen gav upphov till kriminella nätverk som inte tvekade att använda våld för den egna vinningens skull.

Läs artikeln i Svenska Dagbladet