Två miljoner i utvecklingsbidrag till regionala museer

Kulturrådet delat ut två miljoner kronor i utvecklingsbidrag till 12 regionala museer. Det är bland annat Jönköpings läns museum som får bidrag för att, i samarbete med Moderna museet, utforska den samtida konsten och Norrbottens museum som får bidrag för att stärka och utveckla kunskapen om de nationella minoriteterna.

Kulturrådet prioriterar projekt som kan öka barns och ungas tillgång till kultur. Sörmlands museum får till exempel bidrag för att öka ungas engagemang för en hållbar utveckling i projektet ”Byggnadsvård för husockupanter och slöjd för ekotalibaner”. Och Smålands museum får bidrag till projektet Enterprise som ska levandegöra museets glassamlingar för en yngre publik.

Bidragen varierar mellan 100 000 och 300 000 kronor. Flera av de projekt som får bidrag handlar om pedagogiska insatser. Östergötlands länsmuseum ska i projektet ”Film för äldre” använda historisk film i äldrevården och Kalmar läns museum ska undersöka hur kartmaterial kan användas i skolundervisningen.

Det här är den andra fördelningen av utvecklingsbidrag till regionala museer. Kulturrådet har tidigare i år fördelat 8,5 miljoner kronor.

(2009-11-17)