Riksantikvarieämbetet varslar nio om uppsägning

Riksantikvarieämbetet varslar nio anställda om uppsägning. Den verksamhet som berörs är i huvudsak administrativ personal och viss verksamhet inom textilkonserveringen samt arbete med det kyrkliga kulturarvet. Varslen beror främst på ökade kostnader i samband med ombyggnad av lokaler för bland annat arkiv och bibliotek.

Ingen av de berörda verksamheterna läggs ner men arbetet kommer att ha en annan utvecklingstakt. Omställningsarbetet kan innebära att fler varsel kan komma under året.

– Det är tråkigt att vi tvingas säga upp personal. Det är samtidigt viktigt att vi effektiviserar vår organisation och att vi har en bra balans mellan våra expertområden. Vi ska givetvis behålla de traditionella områdena, som till exempel kunskap om kyrkor och fornminnen men vi måste även ha kompetens som stämmer överens med våra nya uppgifter, säger riksantikvarien Inger Liliequist.

Riksantikvarieämbetet ”har påbörjat ett förändringsarbete för att på ett bättre sätt möta samhällets krav”. Bland annat kommer Riksantikvarieämbetet i större utsträckning arbeta med det moderna samhällets kulturarv, det mångkulturella Sverige och jämställdhetsaspekterna inom kulturarvsarbetet.

(2004-02-24)