Nationalmuseum och Röhsska museet vill få gemensamt uppdrag inom design

Nationalmuseum. Foto: Hans Thorwid/Nationalmuseum

Nationalmuseum. Foto: Hans Thorwid/Nationalmuseum

Nationalmuseum och Röhsska museet föreslår för Kulturdepartementet att tilldelas ett gemensamt nationellt uppdrag kring design och sociala frågor. Samarbetet har tillkommit genom samtal mellan institutionerna för att förstärka designens roll i samhället där hela sektorn står i fokus som formgivare, producenter, konsumenter och museernas besökare.

Med utgångspunkt i Röhsska museets och Nationalmuseums unika designsamlingar utvecklar museerna nu modeller och metoder för ökad samverkan och kunskapsutbyte. Museerna vill lyfta fram samlingarna som en gemensam resurs och samarbetet gäller förvärv av föremål, utställningsproduktion, digitala plattformar och kommunikation. Uppdraget är tänkt att löpa på tre år och syftet är att uppnå ett ökat intresse hos nya målgrupper inom både allmänhet och bransch kring design, designprocesser, mode och sociala frågor.

Uppdraget föreslås vila på tre ben: Livsviktig design – hållbarhet, design och designhistoria; Identitet, plats och design – utanför museets väggar; Framtidens designhistoria.
Ett av delmålen är också att skapa ett digitalt designmuseum för samlingar och designarkiv där också berättelser kring skapandeprocesser och designhistoria samlas.

– Att stärka designens roll i samhället och tillsammans lyfta fram våra samlingar och vår kunskap får oslagbar genomslagskraft, säger Berndt Arell överintendent vid Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde och Anna Rosengren, förvaltningsdirektör, Göteborgs stad.

Röhsska museet i Göteborg och Nationalmuseum i Stockholm har unika positioner på form- och designområdet samtidigt som institutionerna kompletterar och stärker varandra. Design kan bidra till långsiktiga lösningar, såväl vad gäller samhällets kollektiva utmaningar som den enskilda medborgarens livskvalitet. Design är också ett strategiskt område för stärkt konkurrenskraft för svenska företag inom produktion, tjänster och kultur på en global marknad.

”Genom detta förslag till regeringen kan museernas gedigna kompetenser inom pedagogik, lärande och historiska perspektiv bidra till utvecklingen av ett socialt hållbart samhälle på både kort och lång sikt”, skriver Nationalmuseum och Röhsska museet.

(2017-03-08)