Gad Rausings pris till textilhistorikern Marie-Louise Nosch

Kronprinsessan Victoria delar ut Gad Rausings pris till Marie-Louise Bech Nosch. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kronprinsessan Victoria delade ut Gad Rausings pris till Marie-Louise Bech Nosch. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning 2022 har tilldelats Marie-Louise Nosch, professor i historia vid Köpenhamns universitet, för nydanande forskning inom antik historia. Hennes forskning om det textila materialets möjligheter har lett till ett helt nytt och blomstrande forskningsfält. Prissumman är 1,5 miljoner kronor.

Forskning om förhistorisk och historisk textilproduktion har länge varit eftersatt, trots kläders stora betydelse för människor i alla tider. Produktion av kläder har ofta varit ett lågvärderat kvinnoarbete och textiliers förgänglighet gör dem svåra att studera historiskt.

Genom ett teoretiskt, metodiskt och tvärvetenskapligt innovativt angreppssätt har Marie-Louise Nosch på kort tid förmått att i grunden förändra kunskapen om textilproduktion i det förflutna. Med en kombination av föremåls- och textanalys, som krävt djupa språkkunskaper i bland annat grekiska, har Nosch etablerat sig som en internationellt erkänd expert inom egeisk förhistoria i allmänhet och som en världsledande expert på Linear B i synnerhet. Linear B är ett skriftsystem där varje tecken motsvarar en stavelse.

Marie-Louise Nosch forskning har lett till insikter och resultat som är verkligt framstående och varaktigt betydelsefulla. Marie-Louise Noschs arbete har bidragit till att göra Centre for Textile Research i Köpenhamn till ett ledande centrum för historisk textilforskning. Som lärare och ledare har hon inspirerat, fostrat och hjälpt fram många yngre forskare.

– Marie-Louise Noschs skickliga analyser visar hur tillverkningen av tyg, som var en kvinnosyssla, inspirerade och formade de ord och de begreppsapparater som utvecklades inom helt andra samhällsområden i det antika Grekland, säger Maria Ågren, professor i historia vid Uppsala universitet och ordförande i nordiska Rausingkommittén som utser pristagarna.

Gad Rausings pris instiftades av hedersledamoten Gad Rausings tre barn till faderns minne och är Kungl. Vitterhetsakademiens största pris. Priset delas årligen ut till en framstående nordisk forskare inom något av de angivna ämnesområdena. Årets pris delades ut av kronprinsessan Victoria vid Kungl. Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Riddarhuset den 21 mars.

Tidigare mottagare av Gad Rausings pris 
2021: professor Terttu Nevalainen, Helsingfors universitet,
2020: professor Pirjo Markkola, Tammerfors universitet
2019: professor Lena Liepe, Linnéuniversitetet
2018: professor Mogens Trolle Larsen, Köpenhamn
2017: professor Sten Ebbessen, Köpenhamn
2016: professor Erik A. Nielsen, Köpenhamn
2015: professor Sverre Bagge, Bergen
2014: professor Minna Skafte Jensen, Köpenhamn
2013: professor Jan Terje Faarlund, Oslo
2012: professor Kirsten Blinkenberg Hastrup, Köpenhamn
2011: professor emeritus Åke Daun, Stockholm
2010: professor Vésteinn Ólason, Reykjavik
2009: professor Eva Österberg, Lund
2008: professor Simo Knuuttila, Helsingfors
2007: docenten, fil.dr Mogens Herman Hansen, Köpenhamn
2006: professor Heikki Räisänen, Helsingfors
2005: museuminspektör, fil.dr Jørgen Jensen
2004: professor emeritus Ulf Teleman, Lund

(2022-03-23)