Mirkka Lappalainen får Vasamuseets Vänners pris

Mirkka Lappalainen. Foto: Mika Federley

Mirkka Lappalainen. Foto: Mika Federley

Mirkka Lappalainen, filosofie doktor och docent, universitetslektor i Finlands och Nordens historia vid Helsingfors universitet har tilldelats Vasamuseets vänförenings pris 2017 för boken Det nordiska lejonet – Gustaf II Adolf och Finland 1611-1632. Priset på 50 000 kronor kommer att delas ut vid Vasamuseet den 24 april.

Mirkka Lappalainen böcker om 1500- och 1600-talens historia har vunnit både erkännande och utmärkelser. Det nordiska lejonet vann fack-Finlandia priset och valdes till årets vetenskapsbok i Finland. Den är nominerad till Årets bok om svensk historia 2016.

Motiveringen till priset lyder;

“Mirkka Lappalainen tilldelas Vasamuseets Vänners pris 2017 för boken ‘Det Nordiska Lejonet – Gustaf II Adolf och Finland 1611-1632’. Genom att berätta om Stormaktstidens inledande decennier med Finland som utgångspunkt får Lappalainen läsaren att se Sverige ur ett nytt perspektiv. Ett perspektiv som berikar och levandegör bilden av Vasas samtid. Med målande episoder engageras läsaren i både det politiska spelet och i människors vardag i svenska rikets östra del.”

Priskommittén som valde ut pristagaren består av: Linda Hinners, doktor i konstvetenskap och intendent på Nationalmuseum, Mattias Lundberg, professor vid institutionen för musikvetenskap på Uppsala universitet, Johan Rönnby, professor i marinarkeologi på Södertörns högskola, Monica Sargren, Fil.mag. i kulturhistoria och intendent vid Livrustkammaren och Skoklosters slott, Erland Sellberg, professor emeritus i idéhistoria på Stockholms universitet och Lisa Månsson, doktor i medicinsk vetenskap och museichef på Vasamuseet. Vasamuseets Vänners styrelse fick kommitténs förslag och fattade beslut om att Mirkka Lappalainen skulle utses till 2017 års pristagare.

– Det är en stor ära att tilldelas Vasamuseets Vänners pris. Vasa var Gustav II Adolfs skepp och Vasamuseet är ett centrum för vetenskap kring kungens tid, priset och uppskattningen betyder mycket för mig, säger Mirkka Lappalainen.

– Vi har i Mirkka Lappalainen en mycket värdig mottagare av vänföreningens pris. Hennes kvalitativa arbete bidrar till att bredda vår kunskap om Stormaktstiden och Vasas samtid. Vinkeln med att se det ur det finska perspektivet är oerhört intressant. Varma gratulationer och bra gjort, säger Leif Nylander, ordförande för Vasamuseets Vänner.

(2017-03-06)