Nationalmuseums chef lämnar sin tjänst

Susanna Pettersson, chef för Nationalmuseum. Foto: Anna Danielsson/Nationalmuseum

Susanna Pettersson, chef för Nationalmuseum. Foto: Anna Danielsson/Nationalmuseum

Susanna Pettersson har varit överintendent och chef på Nationalmuseum sedan augusti 2018, ett förordnande som löper över sex år. Nu väljer hon att på egen begäran avsluta förordnandet ett år i förväg av privata skäl och flyttar tillbaka till Finland där hon kommer att fortsätta arbeta för konstens och kulturens bästa i samhället.

— Det har varit fantastiska och samtidigt väldigt speciella år på Nationalmuseum och jag är enormt stolt över personalen. En miljon besök de första 12 månaderna efter renoveringen av museet, alla utmaningar under pandemin med nedstängningar och begränsningar i verksamheten, ökad digital närvaro och att vi blev Årets Museum 2022 för vårt förändringsarbete och nytänkande, säger Susanna Pettersson.

Susanna Pettersson slutar den 1 juni och ska bli VD för Finska kulturfonden. Ny överintendent och chef för Nationalmuseum utses av regeringen genom Kulturdepartementet, likaså en vikarierande överintendent under tiden rekryteringen pågår.

(2023-02-15)

Se även Susanna Pettersson ny chef för Nationalmuseum (2018-03-21)