Coronaviruset stänger museer

En rad museer i Stockholm har meddelat att de tillfälligt stänger från och med i morgon. Det gäller bland annat Historiska museet, Livrustkammaren och Nationalmuseum. Landets museer har redan begränsat antalet samtidiga besökare till 500 och dragit ned på visningar och programverksamhet.

Från och med fredagen den 20 mars är det stängt på Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Nationalmuseum, Skoklosters slott och Tumba bruksmuseum. På lördag stänger Naturhistoriska riksmuseet och på tisdag Judiska museet. För de flesta kommer lokalerna att vara stängda fram till och med åtminstone den 14 april.

– Vi hoppas naturligtvis att situationen ska förbättras så snart som möjligt, så att vi återigen kan slå upp portarna till våra museer. Under tiden erbjuder vi alla att ta del av vårt stora digitala utbud via museernas webbplatser, i sociala medier och genom nyhetsbrev, säger Maria Jansén, överintendent på Statens historiska museer.

ArkDes (tidigare Arkitekturmuseet), Moderna Museet och Stockholm Toy Museum samt Museum Tre Kronor och Skattkammaren på Kungliga slottet har redan stängt.

Statens försvarshistoriska museer har i dag beslutat stänga sina museer för besökare. Armémuseum i Stockholm stängs från och med lördag och Flygvapenmuseum i Linköping från och med tisdag. Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg håller stängt från och med i morgon.

Även Upplandsmuseet i Uppsala och Enköpings museum har stängt. The Viking Museum i Stockholm stänger i morgon. Under eftermiddagen meddelande även Sveriges mest besökta museum – Vasamuseet – att det stänger för besökare för att förhindra spridningen av coronaviruset.

– Det är oerhört sorgligt att behöva stänga ett museum, men beslutet är nödvändigt utifrån det rådande läget, säger museichefen Lisa Månsson.

Sjöhistoriska i Stockholm och Marinmuseum i Karlskrona kommer också att hålla stäng från och med i morgon.

Centralmuseernas samarbetsråd beslutade i går att rekommendera de medlemmar som har verksamhet i områden med hög smittspridning att stänga sina publika verksamheter för besökare mot bakgrund av det rådande smittoläget för covid-19.

Landets museer har redan sett en mycket kraftig minskning i antalet besökare. Kraftig nedgång och det stora antalet avbokningar gör att det, utöver smittskyddsaspekterna, är ekonomiskt svårt att upprätthålla den publika verksamheten, särskilt sådan där externa intäkter är en viktig inkomstkälla.

– Museerna är samhällsbärare med en skyldighet att följa museilagen där det bland annat framgår att ett museum ska ha publik verksamhet. Det har gjort det extra svårt för Centralmuseernas samarbetsråd att ta detta beslut. Men den dramatiska nedgången i antalet besökare har slagit hårt mot museernas ekonomi, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare för organisationen Sveriges Museer.

– För att uppfylla sitt samhällsuppdrag och inte riskera kulturarv i Sverige är det extremt viktigt att museerna får ekonomiskt stöd med anledning av förlorade intäkter och tillkommande kostnader. Regeringen måste skyndsamt analysera den ekonomiska situationen för museerna och vidta stödåtgärder, avslutar Gustafsdotter.

Sveriges Museer har haft löpande dialog med Regeringskansliet och har inplanerat ett nytt möte med kulturministern den 23 mars för att få fram ekonomiskt stöd till museerna.

(2020-03-19)

Se även Corona gör att museer begränsar antalet besökare (2013-03-12)

Uppdatering:

Blekinge museum i Karlskrona och Dansmuseet i Stockholm kommer att vara stängda från och med lördag. På måndag stänger även Nordiska museet, Tekniska museet och Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm.

(2020-03-20)