Nationsbyggaren slår härförarna i svenska medier

I samband med nationaldagen har det varit ett stort medialt fokus på Gustav Vasa eftersom det firades att det var 500 år sedan han valdes till kung. Gustav Vasa är en av de mest kända kungarna i svensk historia, men frågan är hur han i dag står sig jämfört med våra två andra kungliga fixstjärnor – Gustav II Adolf och Karl XII? Medieanalysföretaget NewsMachine har kollat det mediala genomslaget för de tre och det visar sig att gammal är äldst.

NewsMachine har undersökt publiciteten för de tre kungar från inledningen av 2021 till i dag. Och det framgår tydligt att de stora krigarkungarna Gustav II Adolf och Karl XII står sig slätt mot den store landsfadern Gustav Vasa när det gäller genomslaget i media. I och med årets 500-årsfirande har det givetvis varit ett betydande medialt fokus på den senare, men Gustav Vasa får mest publicitet även de två föregående åren. Sammanlagt får han ihop 2 162 omnämnanden under den undersökta perioden. Näst mest publicitet får Karl XII, som hamnar på 1 125 omnämnanden, följd av Gustav II Adolf 606 omnämnanden.

– Intressant är att dagens mediebild av Gustav Vasa till stor del avspeglar den typ av regent han var. Gustav Vasa är kanske det största PR-geni Sverige har haft. Det varumärke han skapade kring sin person som skidåkande landsfader och nationsbyggare står sig än i dag, säger Gunnar Wiman, analytiker på NewsMachine.

När det gäller Karl XII så har han fått en hel del medial uppmärksamhet i samband med den ryska invasionen av Ukraina eftersom han har beröringspunkter med Ukrainas självständighetssträvanden i början av 1700-talet. I övrigt avspeglar rapporteringen ”hjältekonungens” kontroversiella potential i dagens politiska kontext. ”Gustav II Adolf har sin bakelse och sin dödsdag den 6 november men det räcker alltså inte för att hävda sig i den mediala kampen”, skriver NewsMachine.

(2023-06-08)

Se även Krigarkungarnas kamp i media (2022-12-02)