Nazistiska motiv i svenska kvinnors litteratur

Alma Hedin, syster till den berömde upptäcktsresanden och författaren Sven Hedin, reste många gånger till och i det ”nya” Tyskland på 1930-talet tillsammans med sin bror. Alma blev mycket imponerad av den ordentlighet och ordning som präglade de nya makthavarnas stat. Hon blev en stor vän till de nya makthavarna och sympatiserade med Hitlers regim.

Alma Hedin var inte ensam med sin beundran och sympati – den återfinns också hos andra skrivande kvinnor/författare. I ”Bruna pennor” undersöker författaren dessa skrivande diktatur- och fascistvänner, vad och hur de skrev, hur deras värderingar fördes vidare och speglades i deras litterära arbeten.

Författaren går igenom en rad författares böcker, bl.a. skrivna av Annie Åkerhielm, Sigrid Gillner och Birgit Lange. Hon behandlar även vissa frågeställningar som dessa författare med förkärlek uppehåller sig vid, liksom om de motröster som fanns under denna bruna tid.

Bibi Jonsson är docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Hon har tidigare utgivit bland annat Blod och jord i trettiotalet.

Bibi Jonsson:
Bruna pennor. Nazistiska motiv i svenska kvinnors litteratur
Carlsson Bokförlag
Utkom 2012