Musik- och teaterbiblioteket, ett av norra Europas största specialbibliotek för teater och dans, drabbas hårdast när Statens Musikverk drar ner på personal. På biblioteket sägs sex av 24 anställda upp, på Visarkivet och skivbolaget Caprice sägs en person upp. [SR Kulturnytt]

https://sverigesradio.se/artikel/5434062

(2013-02-09)