En medeltida handskrifts levnadshistoria

En biografi om en bok. Codex Upsaliensis B 68 från 1430 är en bokhistorisk studie om en medeltida handskrift och dess levnadshistoria, från tillblivelsen till mitten av 1700-talet. Handskriften är en illustrerad medeltida avskrift av Magnus Erikssons landslag men den är också ett vittne från de tidsperioder som boken har varit i omlopp.

Antologin har som bakgrund ett seminarium som hölls på Uppsala universitetsbibliotek 2017 inom ramen för projektet ”Text till tiden! Medeltida texter i kontext – då och nu”. Nio författare ger sina tolkningar av bokens öde utifrån filologiska, kodikologiska och bokhistoriska perspektiv. I en nyfilologisk tradition studerar de boken som artefakt och läsaren får ta del av analyser av hur den har producerats, vilka som antas ligga bakom dess tillkomst samt av textens sociala sammanhang och dess fortlevnad.

Codex Upsaliensis B 68 är en av de rikast bildsatta handskrifterna från svensk medeltid. Det icke-religiösa bildmaterialet skildrar andra företeelser och idéer än de bildmotiv som återfinns i våra medeltida kyrkor och är därför ett viktigt komplement till kunskapen om svensk medeltidshistoria.

De medverkande författarna är Per Cullhed, Kaj Janzon, Eva Lindqvist Sandgren, Janken Myrdal, Anna Nilsén, Jonas Nordin, Eva Nyström, Per-Axel Wiktorsson och Patrik Åström.

Jonas Nordin & Janken Myrdal (redaktörer):
En biografi om en bok. Codex Upsaliensis B 68 från 1430
Kungl. Vitterhetsakademien
Utkom 2020