Sveriges kontakter med Hitlers rikskansli

Mein Lieber Reichskanzler! Så börjar det brev som Gustaf V hösten 1941 i hemlighet sände till Adolf Hitler för att gratulera Führern till framgångarna på östfronten. Han skrev ned det för hand på Drottningholms slott den 28 oktober 1941.

I boken Mein Lieber Reichskanzler! berättar Staffan Thorsell om kontakterna mellan Sverige och Hitlers rikskansli. Han berättar om bröllopet mellan Gustaf Adolf, arvinge till Sveriges tron, och Sibylla, dotter till hertigen av Sachsen, Koburg och Gotha. Det ägde rum några månader innan Hitler tog makten. SA-män i bruna uniformer kantade bröllopskortegens väg. Hitler gratulerade brudens far, som var morfar till vår nuvarande kung, och som en gång i tiden banade väg för Hitler till Rikskansliet i Berlin.

Staffan Thorsell skriver om svenska biskopar, akademiledamöter, officerare och direktörer som slog sig ned i soffan hos Hitler och om Sveriges förhållande till det Tredje riket. Han har hittat nya dokument som berättar att den svenske ärkebiskopen Erling Eidem, i oktober 1942 via en tysk präst och en SS-man, fick veta precis hur det gick till när judar från hela Europa gasades ihjäl i de förintelseläger som Hitler byggt upp i Polen. De hoppades att den svenske biskopen skulle slå larm och berätta för världen vad som pågick. Han valde att tiga.

Mein Lieber Reichskanzler! är resultatet av en djupdykning i svenska, tyska och amerikanska arkiv och bibliotek. Boken är ett viktigt nutidshistoriskt dokument som ger en uppseendeväckande bild av kontakterna mellan Sverige och Tyskland. En bild som många idag inte känner till och som andra gärna vill blunda för.

Staffan Thorsell har varit journalist på Expressens i hela sitt liv och var tidningens chefredaktör 1997-2001. Han utkom 2004 med Sverige i Vita huset om svenska statsministrars möten med USA:s presidenter.

Staffan Thorsell:
Mein lieber Reichskanzler! Sveriges kontakter med Hitlers rikskansli
Bonnier Fakta
Utkom 2006