Nils Edén – demokratins statsminister

Nils Edén var en liberal historieprofessor och politiker som ledde en liberal-socialdemokratisk regering under de dramatiska åren 1917-1920. Då blev Sverige en demokrati. Kvinnor fick rösträtt, och den kommunala rösträtten blev inte längre graderad. Det innebar att socialdemokrater tog makten i många städer, och riksdagens första kammare blev demokratisk liksom dess andra kammare. Även i övrigt skedde ett intensivt reformarbete. Bland annat beslöt riksdagen om åtta timmars arbetsdag.

Utrikespolitiskt närmade sig Sverige Storbritannien och USA. Edén och hans regering vägrade att ingripa i det finska inbördeskriget, och regeringens sista åtgärd var att lotsa igenom svensk anslutning till Nationernas förbund. Edéns förmåga att leda en heterogen regering beundrades av statsråden. Han gav dem frihet, men i de viktiga frågorna var det han som skrev propositionerna och tog debatterna, främst med högern.

En majoritet inom hans parti, Frisinnade landsföreningen, drev 1923 igenom att partiet i sitt program skulle uppta förbud mot alkohol i Sverige. Då ville Edén inte vara med längre, och han lämnade partiet och politiken.

Sverker Oredsson har varit professor i historia vid Lunds universitet, dessutom kommunstyrelseordförande i Lund och universitetsdirektör vid Lunds universitet. Bland hans böcker kan nämnas Gustav Adolf, Sverige och Trettioåriga kriget, Historieskrivning och kult samt Gustaf II Adolf.

Sverker Oredsson:
Nils Edén. Demokratins statsminister
Ekerlids Förlag
Utkom 2017