Svensk pansarhistoria 1918–1936

Pionjärtiden 1918–1936 var en epok av svensk pansarhistoria då Sverige gick från ingen erfarenhet eller tillgång till stridsvagnar till ett stridsvagnsvapen. Teknisk kunskap, stridsteknisk insikt och handhavande byggdes upp av en mindre krets officerare och manskap. De kämpade mot högre chefers okunskap, ointresse och misstro mot det nya vapnet.

Boken guidar i en detaljerad, aldrig tidigare samlad del av industri- och militärhistorier. Den avfärdar felaktiga myter och dokumenterar ny kunskap med tidigare hemliga dokument. Mångårig forskning ger en detaljerad beskrivning illustrerad med ett omfattande bildmaterial. Ej tidigare publicerade fotografier och kolorerade bilder skapar en närhet till det dagliga livet i Sveriges första stridsvagnsförband. Tydlig fordonsfakta, personporträtt och uniformsillustrationer ger förståelse för en svunnen tid.

Läsaren får följa avgörande beslut, dagligt slit och otaliga försök. Från utvärdering av ny materiel, via fram- och motgångar på övningar till nära kontakt med tyska officerare.

Författarna har lång erfarenhet av militärhistorisk forskning, är pansarofficerare, redaktörer för tidskriften Pansar  och författare av otaliga artiklar, häften och böcker om svensk pansarhistoria.

Christer Baadstöe, Tommy Nilsson, Thorleif Olsson, Kjell Svensson & Måns Thuresson:
Svensk pansarhistoria. Pionjärtiden 1918–1938
Milipress
Utkom 2022