Sveriges mynthistoria i korthet

Våra allra första penningar börjades präglas i Sigtuna i slutet av 900-talet under Olof Skötkonung. På 1500-talet gav Gustav Vasa ut fler valörer än tidigare och på fler myntorter.

Efter mer än tusen år tillverkas fortfarande svenska mynt och sedlar, men utomlands. På 2020-talet är vi kanske på väg mot ett nästan kontantlöst samhälle.

Mynt och sedlar är så mycket mer än bara betalningsmedel. I Sveriges mynthistoria beskrivs deras ekonomiska, konstnärliga och kulturella historia i korta drag.

Monica Golabiewski Lannby har under många år arbetat som 1:e antikvarie vid Kungl. Myntkabinettet med ansvar för myntfynd. Hon är redaktör för och skribent i Svensk Numismatisk Tidskrift och hon har publicerat ett antal böcker inom ämnet numismatik, däribland Myntfynd från Gästrikland och Hälsingland och Kung Knut Eriksson och penningarna.

Monica Golabiewski Lannby:
Sveriges mynthistoria. Berättad i korthet
Svenska Numismatiska Föreningen
Utkom 2022