Nils Flyg och Sven Olov Lindholm i gränslandet mellan kommunism och nazism

Bokomslaget

Nils Flyg och Sven Olov Lindholm var under 1930- och 1940-talen ledare för två politiska partier i Sverige. Flyg var kommunist och Lindholm nationalsocialist. Under sina respektive liv kom de båda dock att göra uppseendeväckande ideologiska förflyttningar. Flyg styrde från det sena 1930-talet och framåt sitt parti i armarna på den tyska nazismen. Lindholm å andra sidan blev småningom FNL- demonstrant och fredsaktivist och förkunnade att han röstade på Vänsterpartiet kommunisterna. Kommunisten Flyg blev alltså nazist, medan nazisten Lindholm blev kommunist.

I Renegater analyserar och jämför historikern Johan Stenfeldt dessa mäns individuella ideologiska utveckling. Vilka likheter i tankesätt står att finna? Och var uppstår skiljelinjerna? Även om symmetrin i det svenska fallet är unik har liknande politiska ståndpunktsbyten och uppbrott kunnat ses också på andra håll i Europa under 1900-talet. Hur förhåller sig Flygs och Lindholms avhopp till andra renegaters? Kanske representerar de svenska fallen i själva verket en fast punkt i en föränderlig omvärld?

Johan Stenfeldt är historiker vid Lunds universitet. Han disputerade 2013 på avhandlingen Dystopiernas seger. Totalitarism som orienteringspunkt i efterkrigstidens svenska idédebatt.

Johan Stenfeldt:
Renegater. Nils Flyg och Sven Olov Lindholm i gränslandet mellan kommunism och nazism
Nordic Academic Press
Utkom 2019