Nordiska historiker 100-årsjubilerar

Vilken är historiens funktion i ett samhälle? Hur och varför används den? Formar historien nationer, eller tvärtom? Vilken roll fyller historia i konst och litteratur? Om dessa frågor handlar en konferens vid Lunds universitet 26-28 augusti där flera framstående nordiska forskare deltar. Konferensen markerar även hundraårsminnet av det första nordiska historikermötet.

År 1905 arrangerades det första nordiska historikermötet i Lund. För att markera 100-årsminnet arrangerar Historiska institutionen vid Lunds universitet konferensen 1905 – historia i de nordiska samhällena. Konferensen inleds med en mottagning i Universitetshusets Pelarsal fredagen den 26 augusti där historikern Ulf Zander föreläser om det första mötet. Precis som för 100 år sedan arrangeras på lördagen också en festmåltid på Grand Hotell.

Avsikten är dock inte att genomföra en klang- och jubel-föreställning. Den är att studera historiekultur, historiemedvetande och historieanvändning i de nordiska samhällena vid förra sekelskiftet med ett brett och flervetenskapligt angreppssätt. Under lördagen och söndagen hålls ett tiotal seminarier där flera ledande nordiska forskare från olika humanistiska discipliner deltar.

(2005-08-26)