Nordiska hjältesagor

Figurer som Starkad, Völund, Uffe och Amled var allmängods för vikingatidens berättare. Muntligt traderade finns sagorna om dem i flera olika versioner, men folket kunde relatera till kärnan i dem. På medeltiden skrevs många av berättelserna ned av Saxo Grammaticus som betraktade hjältarna Völund i fågelhamnen och Uffe med svärdet Skräp som verkliga personer.

I dag är stora delar av denna sagoskatt bortglömd men Katarina Harrison Lindbergh har nu dammat av det gamla källmaterialet och gjort egna tolkningar av sagorna, så att de ska fortsätta att leva och utvecklas. I Nordiska hjältesagor gestaltas de i en språkdräkt anpassad för 2000-talet.

Berättelserna utspelar sig i en tid som påminner om vikingarnas värld, innan kristendomen började omvandla samhället. Hövdingar, småkungar, trälar, ädla kvinnor och krigare involveras i intrigspel som kretsar kring kärlek, krig, girighet, svek, träldom och hämnd. Även om sagorna sällan slutar lyckligt ryms här poetisk eftertänksamhet varvad med humor och blinkningar till klassisk världslitteratur.

Katarina Harrison Lindbergh är författare och föreläsare. Hon har tidigare bearbetat Nordiska gudasagor och Völsungasagan samt skrivit flera historiska fackböcker, däribland Nordiska sjuårskriget 1563–1570 och Erik XIV.

Katarina Harrison Lindbergh:
Nordiska hjältesagor
Historiska Media
Utkom 2024