I svenskarnas spår i Finland, Ryssland och Baltikum

Sveriges historia är märklig. Ett glest befolkat nordligt land med otillräckliga resurser som blev en av Europas stormakter med kontroll över nästan hela Östersjön. Åren kring 1660 var den svenska stormakten som störst, men redan i början av 1700-talet började drömprojektet vittra samman för att slutligen gå i graven 1718 i och med Karl XII:s död.

Christer Nilsson har rest i spåren av Stormaktssverige – från Stockholm via Åland till Åbo, Helsingfors, ryska Viborg, Sankt Petersburg, Narva, Tallinn, Pärnu och slutligen Riga. Han fann en formidabel historia med många spår av våra landsmäns framfart och i boken Stormaktsdrömmen skildrar han resan och Sveriges stormaktstid.

Christer Nilsson är historiker, författare och journalist med historia, medicin och sjukdomar som specialitet. Han har tidigare utkommit med bland annat Folkets farsoter och kungarnas krämpor samt Fursten och folket. Liv och död i slott och koja.

Christer Nilsson:
Stormaktsdrömmen. I svenskarnas spår under tusen år i Finland, Ryssland och Baltikum
Carlsson Bokförlag
Utkom 2009