Musikskrifter från 1500-talet katalogiseras i nytt projekt

Mattias Lundberg, Foto: Mikael Wallerstedt/Uppsala universitet

Mattias Lundberg, Foto: Mikael Wallerstedt/Uppsala universitet

Mattias Lundberg, professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet, har fått 2 miljoner kronor av Riksbankens jubileumsfond för forskningsprojektet ”Swedish Liturgical Music Sources” som ska lokalisera och digitalisera liturgiska musikhandskrifter från 1520 till 1820.

Läsa artikeln på Dagens Nyheter

(2018-10-28)