Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj till Kristina Berglund

2020 års förtjänstmedaljör Kristina Berglund. Foto: Björn Sundberg (CC BY)

2020 års förtjänstmedaljör Kristina Berglund. Foto: Björn Sundberg (CC BY)

Kristina Berglund tilldelas Riksantikvarieämbetet förtjänstmedalj för sitt engagemang för det byggda kulturarvet.

Kristina Berglund har under många år engagerat sig i frågor som rör det byggda kulturarvet. Hon har använt sin långa erfarenhet som stadsarkitekt och planchef till att också stärka kulturarvsarbete i ideella föreningar.

– Jag känner mig verkligen hedrad, nästan mållös. Det som är allra mest glädjande är det stora engagemang som vi märker hos människor, säger Berglund när hon tar emot blommor, diplom och medalj utanför huset på södra Gotland där hon bor.

Som representant för Svenska byggnadsvårdsföreningen och civilsamhället har hon bevakat hanteringen av plan- och bygglovslagstiftningen och stöttat ombuden i länen, men även utvecklat samarbetet med andra aktörer inom kulturarvsområdet.

– Väldigt mycket av vårt kulturarv förstörs i vår tid. Vi måste få en ökad insikt hos politiker, tjänstemän, byggherrar och konsulter om att det här kulturarvet är ändligt! Vi måste vara varsamma med det, spara det till kommande generationer och inse att det är en väldigt viktig del i ett långsiktigt hållbart samhälle. säger Kristina Berglund.

Riksantikvarieämbetet tilldelar Kristina Berglund 2020 års förtjänstmedalj med följande motivering:
”Kristina Berglund har i egenskap av styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen under många år arbetat på ideell basis med att bevara det byggda kulturarvet, såväl via påverkan på stadsbyggnadspolitiken som genom försvar av enskilda byggnadsverk. Kristina har fört Svenska byggnadsvårdsföreningens talan med stort engagemang, gedigen kunskap och mod.”

Riksantikvarieämbetet delar varje år ut förtjänstmedaljen till en eller flera personer som gjort stora insatser inom kulturmiljövården, helst utanför det professionella fältet. 2019 års förtjänstmedalj tilldelades den lärare och skolklass som löste gåtan med runinskrifterna på Ersk-Matsgården i Hassela i Hälsingland.

Tidigare pristagare
2019: Anna Björk och hennes elever, Hassela
2018: Lena Nordesjö
2017: Gertrud Lyrung 
2016: Roozbeh Janghorban och Thorbjörn Enberg
2015: Calle Eklund
2014: Gudrun Norstedt
2013: Hélio Ricardo Duarte
2012: Bengt Spade
2011: Göran Gudmundsson
2010: Engelska pojkar och flickor, Malmberget
2009: Kerstin och Egil Bergström
2008: Fredrik Blomgren
2007: Lena och Michael Michaëlsson

(2021-02-03)